© Eva Fallström • Graphic Artist • +46 73 564 83 40

Evas tidigare hemsida

Eva på Illustratörcentrum

Det går aldrig över

En hyllning till det

som avser lidandets konst.

Karin Arbelius & Eva Fallström

(under uppbyggnad)

Medlem i Illustratörcentrum

och Svenska Tecknare.